Giới thiệu khóa học

Từ Bỏ Lối Mòn, Mở Lối Đi Riêng là những trải nghiệm và bài học trên con đường Big4bank mà mình đang đi. Chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn những tư duy và phương pháp nền rút ngắn thời gian của bạn trên con đường tìm ra lối đi riêng cho bản thân mình.

Nội dung khóa học

NHỮNG CHÚ Ý KHI THAM GIA KHÓA HỌC
 Lời Mở Đầu (05:15)
PHẦN 3: TẬP TRUNG
 Tập Trung Big4bank (28:14)
PHẦN 4: PHÁT TRIỂN
 Phát Triển Big4bank (17:38)
PHẦN 6: BONUS
KHÓA HỌC GHI ÂM 10,000 USD
1. ANTHONY ROBBINS - TOTAL SUCCESS
2. TRẠI KINH DOANH DU KÍCH - T. HARV EKER

Đăng ký khóa học

TỪ BỎ LỐI MÒN MỞ LỐI ĐI RIÊNG

2,000,000 đ Đăng ký