Giới thiệu khóa học

Làm Chủ Kiến Thức Thi Giao Dịch Viên Kế Toán Ngân Hàng. Khóa học - nơi mà bạn có thể:

- Từng bước hệ thống lại kiến thức đã mất và trọng tâm

- Tự tin hơn vào bản thân mình

- Tiết kiệm hàng nghìn giờ tìm kiếm kiến thức và tài liệu ôn thi

- Tăng cơ hội đậu vào big4

- Định hướng cho bản thân cách ôn thi hiệu quả

- Tóm tắt những văn bản luật chính yếu trong kì thi

- Nhớ các định khoản khô khan một cách dễ dàng

- Được giải đáp mọi thắc mắc một cách kỹ càng và chi tiết nhất trực tiếp từ MÌNH.

Nội dung khóa học (20 giờ)

PHẦN 1: KIẾN THỨC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
PHẦN 2: KINH TẾ VĨ MÔ
PHẦN 3: ÔN THI VIETCOMBANK
PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC LC VÀ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
1. Phương Thức L/C
 1.1 LC Là Gì (03:33)
PHẦN 5: TÓM TẮT LUẬT
PHẦN 6: ANH VĂN
CÁC THÌ
TÌM LỖI SAI
THÌ ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ ĐI KÈM
 11.5 Thì Động Từ Và Động Từ Đi Kèm (03:16)
CẤU TRÚC SONG SONG VÀ CÂU ĐIỀU KIỆN
 11.6 Cấu Trúc Song Song Và Câu Điều Kiện (03:09)
CÂU CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG VÀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
 11.7 Câu Chủ Động, Bị Động Và Mệnh Đề Quan Hệ (05:41)
CÂU CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG VÀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
 11.7 Câu Chủ Động, Bị Động Và Mệnh Đề Quan Hệ (05:41)
ĐẢO NGỮ VÀ CỤM ĐỘNG TỪ
 11.9. Đảo Ngữ Và Cụm Động Từ (02:41)
SỐ ĐẾM VÀ CẤU TRÚC KHÁC
 11.10 Số Đếm Và Cấu Trúc Khác (02:09)
SỐ ĐẾM VÀ CẤU TRÚC KHÁC
 11.10 Số Đếm Và Cấu Trúc Khác (02:09)
BÀI TẬP TÌM LỖI SAI
 Bài Tập Thêm
READING
 Reading

Tác giả

PHẠM ĐÌNH NGUYÊN

Đăng ký khóa học

Thanh Toán Một Lần

5,000,000 đ Đăng ký